เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้ Mind Map

Visits: 2,242 view | Categories: บทความ | 3 มกราคม 2563 , 10:22:48

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้ Mind Map

     งานเสวนาในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้ Mind Map” ที่ jobsDB และ DMG ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่การฟังการบรรยาย แต่ผู้เข้าร่วมงานต่างก็ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว ไปกับกิจกรรม Workshop ที่คลายความง่วงเหงาหาวนอนในช่วงบ่ายได้เป็นอย่างชะงัดนัก โดยอาจารย์ดำเกิง ไรวา ผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำ Mind Map และเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรหน่วยงานชั้นนำมาแล้วมากมาย

Mind Map เป็นการจดบันทึกโดยใช้ภาพ สี เส้น และสัญลักษณ์ ทำให้สามารถทบทวนสิ่งที่บันทึกลงไปได้ง่ายกว่าการจดบันทึกเป็นตัวอักษรล้วน ๆ วิธีลากเส้น Mind Map ให้ถูกวิธีต้องวาดเป็นเส้นโค้ง ๆ จากใหญ่ไปเล็ก ความยาวเท่าภาพ หรือตัวอักษรด้านบน จะทำให้เกิดความสวยงาม น่าดู น่าทบทวนกว่าการตีกรอบสี่เหลี่ยมหรือลากเส้นตรง ๆ หากสื่อสารโดยใช้ภาพ หรือสัญลักษณ์ไม่ได้ ก็ให้เขียนเป็นตัวหนังสือที่สั้นกระชับ ดังนั้น ผู้ที่วาด Mind Map ก็จะถูกฝึกเรื่องการจับประเด็นสำคัญด้วย

ประโยชน์ของ Mind Map สามารถนำไปใช้กับงาน HR ได้อย่างไร

  1. ช่วยในการจัดระเบียบความคิด ให้สามารถคิดได้ทั้งแบบ คิดกว้าง และคิดลึก – คิดกว้าง คือ คิดออกไปรอบ ๆ ด้าน ไม่เกี่ยวข้องกัน คนละประเด็น คนละเรื่อง เหมาะกับการ Brain Storm – คิดลึก คือ คิดเชื่อมโยง แตกแยกย่อย ลงไปในรายละเอียด เชื่อมโยงในเส้นเดียวกัน เช่นจากโลก>แผ่นดิน>ทวีป>ภูมิภาค>ประเทศ>จังหวัด>เขต…
  2. ช่วยการเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ในองค์กรได้จากกระดาษแผ่นเดียว ทำให้เข้าใจ Organization Chart ได้รวดเร็วขึ้น
  3. ช่วยในการจับประเด็นสำคัญ สรุปสาระสำคัญนำมาสื่อสารให้ผู้อื่นสามารถจับต้อง เข้าใจ และช่วยเหลือได้
  4. ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญก่อน – หลัง อะไรเป็นเรื่องหลักและอะไรเป็นเรื่องที่แตกย่อยสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย
  5. สามารถคิดต่อยอดได้ เมื่อเห็นภาพรวม ก็สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปคิดต่อได้ในการบริหารพนักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสม
  6. ช่วยให้คนจดจำได้ ทบทวนได้ง่าย เมื่อ Train พนักงาน ให้จดบันทึกด้วย Mind Map จะทำให้พนักงานไม่ลืมสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป

จบงานนี้ ผู้เข้าร่วมงาน ก็ได้รู้จัก Mind Map เพิ่มขึ้น และนำไปใช้ในองค์กรของตนได้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำ Training อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานจดจำ และทบทวนได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ ได้อีกมากมาย งานนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ดำเกิง ไรวาจริง ๆ ค่ะ

 

 

credit : https://th.jobsdb.com/th-th/articles/เพิ่มประสิทธิภาพ-mind-map