งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46

วันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน 2561  เวลา 10.00 – 21.00 น.

บูธ G03  สำนักพิมพ์ขวัญข้าว ’94  โซนแพลนนารีฮอลล์

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  (ถ.รัชดาภิเษก)

เลือกซื้อหนังสือ e-book และโปรโมชั่นดี ๆ สำหรับหลักสูตรอบรมที่บูธค่ะ