มายด์แม็ป พร้อมใช้ใน 5 นาที

หนังสือที่จะแนะนำให้ผู้ไม่เคยรู้จักมายด์แม็ป ได้รู้จักเครื่องมือง่าย ๆ ที่ช่วยให้คนธรรมดาฉลาด สร้างสรรค์และสื่อกับคนอื่นได้ดีขึ้น พร้อมตัวอย่างมายด์แม็ปจากผู้ใช้งานจริงที่ต่างวัย ต่างอาชีพ และต้นแบบพร้อมใช้ที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ทั้งเรื่องชีวิต เรื่องส่วนตัว เรื่องความรัก การเรียนการสอนและในธุรกิจการงาน

เขียนโดย ผู้คร่ำหวอดในการสอนมายด์แม็ปมาแล้วเกือบยี่สิบปี ขวัญฤดี – ธัญญา ผลอนันต์, ดำเกิง ไรวา และทีมงาน TLI รุ่นแรกของไทย

เหมาะสำหรับ นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระและพนักงานสถานประกอบการต่าง ๆ เพราะเขียนให้เข้าใจง่าย เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีตัวอย่างเป็นรูปธรรม

ภายในเล่มยังแถม บัตรส่วนลด หลักสูตรสัมมนา มูลค่า 1,000 บาท ฟรี!

หาซื้อได้ที่ 7-eleven

รีบด่วน! ของมีจำนวนจำกัด