โทรติดต่อ : 098-289-2107 อีเมล : Publicworkshop@mindmap.in.th

Mind Mapping Workshop (วัยทำงาน).

การนำ Mind Map ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วิทยากร : อ.ลัดดาวัลย์ ชูช่วย

หัวข้ออบรม :

 • Mind Map คืออะไร
 • Mind Map และ Graphic Organizers อื่นๆ
 • 6 Steps สู่การเขียน Mind Map
 • การเปลี่ยนคำเป็นรูปภาพอย่างง่าย
 • หลักการ Brainstorming ที่มีประสิทธิภาพ
 • การแลกเปลี่ยนมุมมอง (Ideas) ด้วย Mind Map
 • Workshop การประยุกต์ใช้ Mind Map
  • Basic Ordering Ideas (การจัดลำดับความคิด)
  • Mind Map กับการทำงานด้านต่างๆ
 • Workshop การประยุกต์ใช้ Mind Map
  • วางแผน
  • การนำเสนอ และสื่อสาร
  • แนะนำแก้ไขข้อบกพร่องที่พบมาก
  • สรุปและตอบข้อซักถาม

จัดอบรมวันที่ : วันเสาร์ที่  8 มิถุนายน 2562

ค่าอบรม :

 • สำหรับบุคคลทั่วไป  6,500 บาท

  การชำระเงิน :  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  ชื่อบัญชี ลัดดาวัลย์ ชูช่วย ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 422-2-59456-7 สาขาสรงประภา

 • สำหรับบริษัท :  ท่านละ 6,955  บาท (6,500 + Vat 455) กรณีมีหักภาษี ​ณ ที่จ่าย 3 %  ชำระท่านละ 6,760 บาท

  การชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย   ชื่อบัญชี บริษัท แอคคูเรซี่โซลูชั่น จำกัด ออมทรัพย์    เลขที่บัญชี  049-8-06388-8

ชื่อที่อยู่เพื่อออกใบหักภาษี ​ณ ​ที่จ่าย : บริษัท แอคคูเรซี่โซลูชั่น จำกัด   เลขที่ 33/285 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250     

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555059361

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน 6 ชั่วโมง (09.00-16.00 น.)

วิธีสมัครเข้าอบรม :

 1. กรอกใบสมัคร คลิก
 2. ส่งใบโอนเงินมาที่อีเมล Publicworkshop@mindmap.in.th
 3. ทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ

สถานที่อบรม : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

หมายเหตุ :

 • สนใจจองอบรม กรุณาติดต่อ คุณอัจฉรา โอยามะ(อัจ)   โทร. 098-289-2107
 • หัวข้อหรือกำหนดการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • รับเฉพาะผู้เข้าอบรมที่แจ้งล่วงหน้า (กรุณาแจ้งก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน)

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...