เรียนออนไลน์ ฟรี!…

เว็บไซต์ m-power5.com เปิดให้เรียนภาษา และ Mind Map Basic ฟรี!

คุณจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และได้เรียน Mind Map Basic จาก อ.ธัญญา และ อ.ขวัญฤดี ผู้ที่ได้ลิขสิทธิ์เผยแพร่ Mind Map อย่างถูกต้องจาก โทนี บูซาน ผู้คิดค้น Mind Map เมื่อปี ๒๕๔๐