แข่งขันความจำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 และ แข่งขัน-ประกวดผลงาน Mind Map

สมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำและการเล่น ร่วมกับสถาบันพัฒนาภูมิปัญญาตะวันออก เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชนและคนไทย จึงจัดการแข่งขันความสามารถด้านสมองขึ้นตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 7 และในปีนี้การแข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทยและการประกวดผลงานMind Map ประจำปี 2557 (7thThailand Memory Championships & Mind Festival 2014) กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 09.00-16.00น. ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายในงานมีการแข่งขัน 3 ประเภท ดังนี้

  1. ?การแข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7
  2. การแข่งขันเขียน Mind Map ในวันงานประเภททีมไม่เกิน 3 คน ในหัวข้อ ?ความสุขของประเทศไทย?
  3. ส่งผลงานเขียน Mind Map เข้าประกวด
  • การแข่งขันทุกรายการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 29 สิงหาคม 2557
  • ส่งผลงานMind Map เข้าประกวดได้ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ผู้ที่ส่งใบสมัครและผลงาน Mind Map ทางไปรษณีย์ใกล้วันสิ้นสุดรับ สมัคร กรุณาส่งแบบ EMS เพื่อกันการตกหล่นและทันเวลา
  • ส่งใบสมัครร่วมแข่งขัน หรือผลงาน Mind Map ที่ สมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำและการเล่น มาที่ เลขที่ 176/362 หมู่บ้านรัตนาวลัยหลักสี่ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  • ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.jumkeng.in.thหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-981-0247, 02-981-1242 ? ? ?แฟกซ์ 02-981-0248 หรืออีเมล:jumkeng@gmail.com

? ? ? ? ? อ่านรายละเอียดการแข่งขันและดาวน์โหลด ใบสมัครแข่งขัน ได้ที่ www.jumkeng.in.th