โทรติดต่อ : 098-289-2107 อีเมล : Publicworkshop@mindmap.in.th

Mind Map Book.

วิธีสั่งซื้อหนังสือ

mm 5 minutes มายด์แม็ป พร้อมใช้ใน 5 นาที
มายด์แม็ปพร้อมใช้ใน 5 นาที แนะนำให้ผู้ไม่เคยรู้จักมายด์แม็ป ซึ่งเป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่ช่วยให้คนธรรมดาฉลาด สร้างสรรค์และสื่อกับคนอื่นได้ดีขึ้นมายด์แม็ปเป็นเครื่องมือในการจดบันทึกความคิดและข้อมูลที่ใช้สมองทั้งสองซีก ครึ่งเล่มแรกจะเป็นภาควิชาการที่แสดงความเป็นมา หลักการ ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับมายด์แม็ปและแนะนำวิธีเขียนมายด์แม็ปอย่างถูกวิธี ตามที่โทนี บูซานผู้ประสิทธิ์ประสาท กำหนดไว้เมื่อสี่สิบปีก่อนครึ่งหลังเป็นตัวอย่างของการใช้งานจริงของผู้คนต่างวัย ต่างอาชีพและต้นแบบพร้อมใช้ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆ ของชีวิต ทั้งเรื่องส่วนตัว การเรียนการสอนและในธุรกิจการงานหนังสือพิมพ์สองสี่และสี่สีทั้งเล่ม เขียนโดยผู้ที่คร่ำหวอดในการสอนมายด์แม็ปมาแล้วเกือบยี่สิบปี เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระและพนักงานสถานประกอบการต่างๆ เพราะเขียนให้เข้าใจง่าย เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีตัวอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับผู้ที่รู้จักหรือใช้แบบครึ่งๆ กลางๆ อยู่ ก็สามารถยกระดับการใช้ให้เต็มศักยภาพของสมองของตนเอง
ผู้แต่ง: ขวัญฤดี – ธัญญา ผลอนันต์, ดำเกิง ไรวา และทีมงาน TLI รุ่นแรกของไทย
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94 และ 7-Eleven

ราคา 89 บาท

บฝห.หนง. แบบฝึกหัดคิด พิชิต Mind Map ผู้บริหาร พนักงานและหัวหน้างาน
แบบฝึกหัดฝึกเขียน Mind Map เหมาะสำหรับบุคคลที่จะนำไปใช้ในการทำงาน
ผู้แต่ง: ขวัญฤดี และ ธัญญา ผลอนันต์
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดราคา 150 บาท
บฝห.นักเรียน แบบฝึกหัดคิด พิชิต Mind Map นักเรียนและนักศึกษา
แบบฝึกหัดฝึกเขียน Mind Map เหมาะสำหรับบุคคลที่จะนำไปใช้ในการเรียน
ผู้แต่ง: ขวัญฤดี และ ธัญญา ผลอนันต์
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดราคา 150 บาท
บฝห.ชาวบ้าน แบบฝึกหัดคิด พิชิต Mind Map ชาวบ้านและชุมชน
แบบฝึกหัดฝึกเขียน Mind Map เหมาะสำหรับบุคคลที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
ผู้แต่ง: ขวัญฤดี และ ธัญญา ผลอนันต์
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดราคา 100 บาท
Mind Mapping ลองลิ้ม Mind Mapping ฉบับลองลิ้มชิมรส
แนะนำวิธีจดบันทึกแบบ Mind Map ซึ่งเป็นการนำทักษะของสมองทั้งสองซีก มาใช้ในการบันทึกข้อมูล และวิธีการจดความคิดเป็นรัศมี ซึ่งใช้จินตนาการและการเชื่อมโยง
ผู้แต่ง: ขวัญฤดี และ ธัญญา ผลอนันต์
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดราคา 120 บาท
mind map กับการศึกษา Mind Map กับการศึกษาและการบริหารความรู้
ประสบการณ์การอบรมนับ 10 ปี ของอาจารย์ธัญญาและอาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์ โดยเน้นเกี่ยวกับการนำ Mind Map มาใช้ในวงการการศึกษา
ผู้แต่ง: ขวัญฤดี และ ธัญญา ผลอนันต์
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดราคา 180 บาท
คัมภีร์ Mind Map คัมภีร์ Mind Map
เจาะลึกเรื่อง Mind map ล่วงรู้ศักยภาพของสมอง พร้อมยกตัวอย่างอัจฉริยะผู้มีมันสมองอันล้ำเลิศ
แนะนำวิธีการคิดเป็นรัศมี ระดมความคิดและวิธีการเขียน Mind map พร้อมกฎและการนำไปประยุกต์ใช้
ผู้แต่ง: โทนี บูซาน
ผู้แปล: ธัญญา ผลอนันต์ และ นพดล จำปา
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดราคา 400 บาท
Mind Maps สำหรับธุรกิจ
Mind Map เป็นเครื่องมือการคิดที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด เป็นระบบมากที่สุดและมีประสิทธิผลมากที่สุดในยุคของเรา มันจะปรับปรุงทุกองคาพยพในธุรกิจของคุณให้ดีขึ้นปานพลิกฝ่ามือ
ผู้แต่ง: โทนี บูซาน และ คริส กริฟฟิธส์
ผู้แปล: ธัญญา ผลอนันต์ และ นพดล จำปา
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดราคา 380 บาท
mind map คนพันธุ์ใหม่ Mind Maps ฉบับคนพันธุ์ใหม่ วัยใส ๆ
โทนี บูซานนำเสนอ Mind Map ซึ่งเป็นระบบที่ผ่าทางตันในการวางแผนและจดบันทึกเยี่ยงอัจฉริยะ
ช่วยให้น้องๆ เรียนหนังสืออย่างสนุกสนานและมีสีสัน วางแผนดูหนังสือสอบและสอบได้ระดับ 4
และลดเวลาทำการบ้านได้กึ่งหนึ่ง เหมาะสำหรับนักเรียนวัยประถมศึกษา
ผู้แต่ง: โทนี บูซาน
ผู้แปล: ธัญญา ผลอนันต์
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดราคา 300 บาท
เรียนเก่ง เรียนเก่งเรื่องกล้วยๆ
คู่มือการเรียนสำหรับผู้อยู่ในวัยเรียนตั้งแต่มัธยมต้นขึ้นไป แนะนำวิธีจำบทเรียนและวางแผนเตรียมตัวสอบ
ผู้แต่ง: อาดัม คู
ผู้แปล: ธัญญา ผลอนันต์
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดราคา 200 บาท
iMindMap5 iMindMap5
iMindMap5 หนังสือแนะนำวิธีใช้ซอฟต์แวร์ที่พลิกโฉมหน้าของการเรียนรู้และความคิด ระเบิดสมองต่อยอดความคิดกับไอเดียอันบรรเจิดแบบไร้ขีดจำกัดด้วยการโยกเส้นสายย้ายเส้นกิ่งด้วยเครื่องมืออันทันสมัย สีสันอันสะดุดตาใช้ได้ง่าย เขียนได้คล่องเหมือนเขียนด้วยมือ
ผู้แต่ง: ธัญญา ผลอนันต์
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดราคา 250 บาท
VCD Mind Map VCD Mind Map (คู่มือการใช้สมอง)
วีซีดีอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคิดอย่างเป็นระบบ ลึกซึ้งและสร้างสรรค์ เวลา 60 นาที
วิทยากร: ธัญญา ผลอนันต์
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94ราคา 180 บาท
DVD Mind Map 2013 DVD Mind Map Inside
ตัวอย่าง Mind Map จาก Workshop กว่า 1,000 ใบ และตัวอย่างผู้ใช้ Mind Map ที่ประสบความสำเร็จ และ Software (ทดลองใช้) ที่ใช้ในการเขียน Mind Map 4 โปรแกรม คือ MindManager 8 / iMindMap / MindMapper 2008 / Nova Mind
ผู้แต่ง: ธัญญา ผลอนันต์
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94ราคา 180 บาท
แผ่นพับ วันนี้กี่อารมณ์ แผ่นพับ My Moods Mind Map
แผ่นพับบรรจุโปสเตอร์ 4 สี แบ่งอารมณ์ความรู้สึกไว้ในรูปแบบ Mind Map มีรูปภาพ พร้อมคำศัพท์ภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่นและไทย พิมพ์ 4 สี สวยงาม พับเก็บและพกพาง่าย
ผู้แต่ง: ธัญญา ผลอนันต์
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดราคา 50 บาท
แผ่นพับ กฎ Mind Map แผ่นพับ กฎ Mind Map
แผ่นพับบรรจุโปสเตอร์ 4 สี กฎเกณฑ์การเขียน Mind Map และข้อควรปรับปรุง มีตัวอย่าง Mind Map ที่ดี และควรปรับปรุงอยู่รอบข้าง พับเก็บและพกพาง่าย
ผู้แต่ง: ธัญญา ผลอนันต์
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดราคา 50 บาท
แผ่นพับ จำเลข จำร้อย แผ่นพับจำเลข จำร้อย
แผ่นพับที่บรรจุโปสเตอร์ 4 สี เทคนิคการจำตัวเลข โดยใช้ภาพมาช่วยให้จดจำได้ง่ายขึ้น พับเก็บและพกพาง่าย
ผู้แต่ง: ธัญญา ผลอนันต์
ผู้จัดจำหน่าย: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว’94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดราคา 50 บาท

วิธีสั่งซื้อหนังสือ

E-book

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...