โทรติดต่อ : 02-981-0247, 02-981-1242, 02-047-2273 อีเมล : info@mindmap.in.th

ปฏิทินการอบรม ปี 2561.

ปฏิทินการอบรม ปี 2561 (ตรวจสอบวันว่างวิทยากร)

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
ทรู คอร์ปอเรชั่น (รุ่น 19)
ทรู คอร์ปอเรชั่น (รุ่น 19)
Jun 4 all-day
อ.อชิระวิชญ์ อบรม Mind Map 6 ชม. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  รุ่น 19 จัดโดย บริษัท โมเดิร์น บิสซิเนส แอดมินิสเตรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
5
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Jun 5 all-day
อ.ขวัญฤดี อบรม Mind Map & Brain Gym 7 ชม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ @ รร.ไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี  (จ.นครปฐม) ชั้น 2  ห้องทวารวดี
6
งานบรรณาธิการ
งานบรรณาธิการ
Jun 6 – Jun 9 all-day
พักผ่อน @ จ.เชียงราย
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Jun 6 all-day
อ.อชิระวิชญ์ อบรม Mindset for Successful 7 ชม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ @ รร.ไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี  (จ.นครปฐม) ชั้น 2  ห้องทวารวดี
7
8
9
10
11
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (รุ่น 2)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (รุ่น 2)
Jun 11 – Jun 12 all-day
อ.ขวัญฤดี อบรม Mind Map 12 ชม. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  (รุ่น 2) @ รร.ทีเค พาเลซ  (ถ.แจ้งวัฒนะ) ชั้น 2  ห้องกัลป์พฤกษ์ 2
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (รุ่น 2)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (รุ่น 2)
Jun 11 – Jun 12 all-day
อ.อชิระวิชญ์ อบรม Mind Map 12 ชม. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  (รุ่น 2) @ รร.ทีเค พาเลซ  (ถ.แจ้งวัฒนะ) ชั้น 2  ห้องกัลป์พฤกษ์ 2
12
13
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Jun 13 all-day
อ.ขวัญฤดี อบรม Mind Map 6 ชม. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) @ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5) ชั้น 5  ห้อง Meeting Point
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Jun 13 all-day
อ.อชิระวิชญ์ อบรม Mind Map 6 ชม. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
14
15
16
Mind Mapping Workshop Public
Mind Mapping Workshop Public
Jun 16 all-day
อ.อชิระวิชญ์ อบรม Mind Mapping Workshop Public @ รร.แอมบาสซาเดอร์ (ซ.สุขุมวิท 11)
Mind Mapping Workshop Public
Mind Mapping Workshop Public
Jun 16 all-day
อ.ขวัญฤดี อบรม Mind Mapping Workshop Public @ รร.แอมบาสซาเดอร์ (ซ.สุขุมวิท 11)
17
18
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
Jun 18 all-day
อ.ขวัญฤดี อบรม Mind Map 6 ชม. กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย @ รร.เอเชีย  (ถ.พญาไท) ชั้น 2  ห้องกิ่งเพชร
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
Jun 18 all-day
อ.ลัดดาวัลย์ อบรม Mind Map 6 ชม. กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย @ รร.เอเชีย  (ถ.พญาไท) ชั้น 2  ห้องกิ่งเพชร
19
นัด TOPICA EDUMALL 10:00 am
นัด TOPICA EDUMALL
Jun 19 @ 10:00 am – 12:00 pm
เวลา 10.00 น.  นัด TOPICA EDUMALL
20
เมืองไทยประกันชีวิต (รุ่น 11)
เมืองไทยประกันชีวิต (รุ่น 11)
Jun 20 all-day
อ.ลัดดาวัลย์ อบรม Mind Map 6 ชม. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  รุ่น 11
21
22
23
24
25
26
27
งานบรรณาธิการ
งานบรรณาธิการ
Jun 27 all-day
เวลา 13.20 น.  นัด  หมอตา @ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา  (ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม)
28
29
30
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...