โทรติดต่อ : 098-289-2107 อีเมล : thitima@mindmap.in.th

หลักสูตร.

รายละเอียดหลัดสูตร Mindmap

Buzan Mind Mapping Workshop (In-House)

Inhouse, Mind Map Basic

Buzan Mind Mapping Workshop (In-House) หลักสูตร Mind Map จะช่วยให้พนักงานขององค์กร พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และใช้สมองในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ นั่นหมายถึงองค์กรจะสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลทำงานได้เต็มกำลังความสามารถ อันเป็นที่มาของหลักการบริหารความรู้ในองค์กรซึ่งสำคัญมากเท่า ๆ กับการบริหารการเงิน การผลิต และการเปลี่ยนแปลง หัวข้อการฝึกอบรม การทำงานของสมอง คำ/ภาพ/สี กับความคิด ความจำและการฟื้นความจำ กฎและการฝึกเขียน Mind Map ในการจดบันทึก การนำ Mind Map มาใช้ในการประชุมและนำเสนอผลงาน…...

View Details

Mind Mapping Workshop

Mind Map Basic, Public

Mind Map เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเห็นความคิด คิดความเป็น นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ชื่อโทนี บูซานได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะครั้งแรก ทางรายการ User Your Head ของสถานีโทรทัศน์ บีบีซี และหนังสือชื่อเดียวกันโดยสำนักพิมพ์บีบีซี เมื่อปี 2517 คำว่า Mind Mapมีการแปลเป็นไทยอยู่หลายคำ เช่น แผนที่ความคิด แผนผังมโนทัศน์ เป็นต้น Mind Map เปรียบได้กับแผนที่เมืองใหญ่ๆ ศูนย์กลางหรือ “แก่นแกน” ของ Mind…...

View Details

Apply Mind Map

Apply Mind Map

หลักสูตร Apply Mind Map จัดอบรมโดย บริษัท มาสเตอร์มายด์ เทรนนิ่ง จำกัด เน้นการประยุกต์ใช้งานจริงในทางธุรกิจและการใช้ชีวิตโดยปรับเนื้อหาให้เหมาะกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คิดเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีความสุข จัดการฝึกอบรมและเวิร์คช็อปโดยใช้ Mind Map ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจดบันทึกที่ใช้ ภาพ, สี, เส้น, สัญลักษณ์ มาใช้แทนการจดบันทึกธรรมดาๆ ที่น่าเบื่อหน่ายMind Map เป็นเครื่องมือที่เลียนแบบการทำงานตามธรรมชาติของสมอง จึงมีประสิทธิภาพสูง ใช้บริหารข้อมูลจำนวนมหาศาล ช่วยให้จับประเด็นได้ชัด ลำดับความสำคัญได้ดี…...

View Details

หลักสูตรอื่นๆ

Other Course

Who move my cheese Dial Diary Triz Broadbanding Boots up your creativity Presentation Zen การนำเสนออย่างทรงพลัง จำเก่งเรื่องกล้วยๆ...

View Details
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...