โทรติดต่อ : 098-289-2107 อีเมล : Publicworkshop@mindmap.in.th

หลักสูตร.

รายละเอียดหลัดสูตร Mindmap

Mind Mapping Workshop (In-House)

In house, Mind Map Basic

Mind Mapping Workshop (In-House) หลักสูตร Mind Map จะช่วยให้พนักงานขององค์กร พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และใช้สมองในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ นั่นหมายถึงองค์กรจะสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลทำงานได้เต็มกำลังความสามารถ อันเป็นที่มาของหลักการบริหารความรู้ในองค์กรซึ่งสำคัญมากเท่า ๆ กับการบริหารการเงิน การผลิต และการเปลี่ยนแปลง หัวข้อการฝึกอบรม การทำงานของสมอง คำ/ภาพ/สี กับความคิด ความจำและการฟื้นความจำ กฎและการฝึกเขียน Mind Map ในการจดบันทึก การนำ Mind Map มาใช้ในการประชุมและนำเสนอผลงาน การนำ…...

View Details

Mind Mapping Workshop

Mind Map Basic, Public

Mind Map เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเห็นความคิด คิดความเป็น นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ชื่อโทนี บูซานได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะครั้งแรก ทางรายการ User Your Head ของสถานีโทรทัศน์ บีบีซี และหนังสือชื่อเดียวกันโดยสำนักพิมพ์บีบีซี เมื่อปี 2517 คำว่า Mind Mapมีการแปลเป็นไทยอยู่หลายคำ เช่น แผนที่ความคิด แผนผังมโนทัศน์ เป็นต้น Mind Map เปรียบได้กับแผนที่เมืองใหญ่ๆ ศูนย์กลางหรือ “แก่นแกน” ของ Mind…...

View Details

Essential Innovation Skills

Essential Innovation Skills

หลักสูตร Essential Innovation Skill เหมาะกับทุกคนที่สนใจอยากพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม โดยเฉพาะผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานใหม่หรือบุคลาครที่องค์กรต้องการให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เพราะเน้นพื้นฐานที่ควรทราบ Essential Innovation Skill ทักษะการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถซึ่งเป็นที่ต้องการมากในการทำงาน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำกับผู้อื่นและสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า  การกล้าคิด กล้าทำจึงเป็นทักษะสำคัญที่องค์กรควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับชั้น นักสร้างนวัตกรรมหรือนวัตกรที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ จะมีอุปนิสัยเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเช่น การตั้งคำถาม การสังเกต การคิดนอกกรอบ การกล้าทดลอง ดังนั้นในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เคล็ดวิชาสร้างนวัตกรรม” จะเน้นที่การฝึกทักษะของการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 2.…...

View Details

หลักสูตรอื่นๆ

Other Course

Boots up your creativity พรีเซนเทชั่น เซน ทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ พลังการคิดเชิงนวัตกรรม เคล็ดวิชาสร้างนวัตกรรม (Essential Innovation Skills)...

View Details
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...