โทรติดต่อ : 098-289-2107 อีเมล : Publicworkshop@mindmap.in.th

Dial Diary.

มุมมองเรื่องการบริหารเวลาที่แปลกใหม่

Dial Diary
Whole Brain Time Management

เวลาในความคิดของเรามักจะเป็นวงกลม คำว่า วัน โยงกับ ตะวัน ซึ่งมีทรงกลม นาฬิกาส่วนใหญ่ก็มีหน้าปัดกลม เวลาพระท่านผูกดวงให้เรา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เวลาตกฟาก ท่านก็มักผูกไว้ในวงกลม แต่เรามักจดบันทึกเวลาเป็นแถวๆ เป็นบรรทัดๆ เราจึงเห็นเวลาเป็นท่อนๆ ไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งนั่นเกิดจากการมองโดยใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลัก ซึ่งสมองซีกนี้จะถนัดด้านการวิเคราะห์ แบ่งแยกส่วนๆ เห็นเป็นช่วงๆ เป็นงานๆ ไป และมักจดด้วยสีเดียว จึงดูน่าเบื่อ และไม่น่าสนใจ

โทนี บูซาน (Tony Buzan) ได้นำวิธีการจดอนุทินด้วยบันทึกวงกลม Universal Diary โดยแบ่งกลมออกเป็น 24 ส่วน เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละชั่วโมง ต่อมา ดิลลิป มุกเกอร์เจีย (Dilip Mukerjea) ชาวสิงคโปร์ได้ตั้งชื่อบันทึกกลมนี้ว่า Daily Diary อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ ได้นำวิธีการของทั้งสองท่านนี้มาฝึกสอนเป็นส่วนหนึ่งสำหรับ Mind Map Workshop ที่ใช้เวลา 12 ชั่วโมง และก็ได้พยายามพัฒนารูปแบบเนื้อหาให้สามารถใช้งานจริงได้มากขึ้น จากถ่ายสำเนา ต้นแบบพร้อมใช้ ของบันทึกกลมแจกผู้เข้ารับการอบรม และอนุญาตให้นำไปทำซ้ำได้ แต่ยังอยู่ในลักษณะลำลอง จึงได้พยายามรวบรวม และดัดแปลงและต่อเติมออกมาเป็น Dial Diary

Dial Diary ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของหนึ่งวันของคุณอย่างชัดเจน และคุณไม่ได้มองเฉพาะเวลา “ทำงาน” เท่านั้น คุณเห็นชั่วโมง “นอกเวลาทำงาน” ด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วก็มักจะมากกว่าเวลาทำงานถึงสองเท่า การบริหารเวลาให้ได้ผลสัมฤทธิ์จริงๆ นั้นต้องเห็น วัด และจัดการกับทั้ง 24 ชั่วโมงของคุณ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • คุณจะได้รับมุมมองเรื่องการบริหารเวลาที่แปลกใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้บริหารเวลาทั้งในชีวิตงาน และชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณจะได้รับการถ่ายทอดวิธีคิดและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งชุดของคำศัพท์ใหม่ๆ ที่สนุกสนาน ใช้สมองซีกขวา ซึ่งเป็นซีกแห่งจินตนาการและสีสัน ร่วมกับสมองซีกซ้ายที่คุณใช้อยู่เป็นประจำแล้วในการบริหารเวลาอย่างมีชีวิตชีวา
  • คุณจะได้ฝึกปฏิบัติจนสามารถนำไปใช้บริหารทั้งเวลาและชีวิตของคุณอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...