โทรติดต่อ : 098-289-2107 อีเมล : Publicworkshop@mindmap.in.th

MAD (Make A Difference).

รวมภาพความประทับใจงาน
MAD (Make A Difference)
18 มิถุนายน 2559

“เวทีแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่จะนำคุณสู่ยุคที่เปลี่ยนไป มาร่วมสร้างความแตกต่างในตัวคุณ
พร้อมมุมมองและแนวความคิดจากนักคิด นักปฏิบัติที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่”

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...