โทรติดต่อ : 098-289-2107 อีเมล : Publicworkshop@mindmap.in.th

Triz.

หลักการสร้างสรรค์นวัตกรรม

Triz

cover_trizcover_triz

TRIZ เป็นผลงานของชาวรัสเซีย ชื่อ เกนริค อัลท์ชูลเลอร์ หมายถึง ทฤษฎีการแก้ปัญหาในการประดิษฐ์ อัลท์ชูลเลอร์ เริ่มตั้งคำถามว่าการประดิษฐ์เกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นเรื่องของโชคหรือความคิดที่แวบขึ้นมา หรือมาจากระบบคิด ตั้งแต่สมัยที่เขาทำงานอยู่ในสำนักงานสิทธิบัตรของกองทัพเรือรัสเซียเมื่อปี 2489 หลังจากสัมผัสกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรจำนวนหลายพันชิ้น เขาก็ได้คำตอบว่า ประดิษฐกรรมที่ได้รับการ จดทะเบียนสิทธิบัตรนั้นมาจากการจัดหมวดหมู่ จัดแบ่งลำดับและวิธีวิทยา

ในการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐกรรมนั้น หากสามารถเจาะจงลงไปว่าพยายามแก้ “ความขัดแย้ง” ที่จะนำไปสู่ “ความเป็นอุดมคติ” เรื่องใดก็มักจะมีทางแก้ปัญหาอยู่ไม่กี่วิธี อัลท์ชูลเลอร์ จึงสร้างตารางสำหรับแก้ปัญหาทางเทคนิค โดยมีด้านหนึ่งเป็นรูปแบบที่ต้องการให้เปลี่ยน ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นผลที่ไม่พึงประสงค์ ช่องที่ตารางทั้งสองมาตัดกัน จะเป็นตัวเลขที่มาจากหลักการ “ในเชิงประดิษฐ์” ที่จะสามารถช่วยแก้ความขัดแย้งนั้นได้ ส่วนใหญ่จะมีให้ หนึ่งถึงสี่ หลักการ

ในส่วนของ TRIZ อาจารย์ธัญญา เป็นผู้แปลตำราเรื่อง TRIZ เล่มแรกของเมืองไทย เรื่อง “TRIZ : 40 หลักการสร้างสรรค์นวัตกรรม” ร่วมกับ ผศ.วิเชียร เบญจวัฒนาผล และ คุณวัชร ดิสสะมาน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พิมพ์ออกจำหน่ายเมื่อปี 2545 ต่อมาในปี 2547 ก็ได้เป็นบรรณาธิการให้กับ “รู้จักกับ TRIZ : ทฤษฎีการแก้ปัญหาในการประดิษฐ์” ซึ่งคุณวัชร ดิสสะมาน เป็นผู้แปล นอกจากนั้น อาจารย์ธัญญา ยังได้เดินทางไปรับการอบรมเรื่อง “TRIZ : Enhancing Pupil’s Thinking Skills in Project Work” จัดโดย National Institue of Education แห่งประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2545 โดยมี Dr.Iouri Belski ลูกศิษย์ของอัลท์ชูลเลอร์ ที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นผู้ฝึกสอนในหลักสูตรตลอดสามวัน และอาจารย์ธัญญา ได้นำเสนอเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547

 

 

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...