ข่าวสาร

Home  /  ข่าวประชาสัมพันธ์

6 ขั้นตอนทำ Mind Map แบบง่ายเหลือเชื่อ 6 ขั้นตอนทำ Mind Map แบบง่ายเหลือเชื่อ...
22 ธันวาคม 2562 , 11:19:29
630 View
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46...
16 พฤศจิกายน 2562 , 16:26:30
382 View
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45...
12 ธันวาคม 2562 , 12:25:39
290 View
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้ Mind Map เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้ Mind Map...
3 มกราคม 2563 , 10:22:48
379 View
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23...
16 พฤศจิกายน 2562 , 16:26:12
287 View
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22...
12 ธันวาคม 2562 , 11:52:39
259 View
MindMap กับการบริหารจัดการประชุม MindMap กับการบริหารจัดการประชุม...
3 มกราคม 2563 , 10:28:47
454 View
การสร้างผังความคิด (Mind Map) การสร้างผังความคิด (Mind Map)...
3 มกราคม 2563 , 10:20:24
3,574 View