Course Detail

Home  /  Course

หลักสูตรรุ่นอายุ 10-13 ปี (Kid Course) หลักสูตรรุ่นอายุ 10-13 ปี (Kid Course)...
7 มกราคม 2563 , 19:10:48
275 View
หลักสูตรบุคคลทั่วไป Adult Course หลักสูตรบุคคลทั่วไป Adult Course...
7 มกราคม 2563 , 19:06:10
240 View
หลักสูตร E-learning หลักสูตร E-learning...
7 มกราคม 2563 , 19:00:23
289 View
Mind Mapping Workshop. Mind Map เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเห็นความคิด คิดความเป็น นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ชื่อโทนี บูซานได้รับการเผยแพร่สู่สาธา...
16 พฤศจิกายน 2562 , 15:52:04
390 View
Mind Mapping Workshop Mind Mapping Workshop (In-House) หลักสูตร Mind Map จะช่วยให้พนักงานขององค์กร พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และใช้สมองในการทำงาน...
16 พฤศจิกายน 2562 , 15:46:58
401 View
Essential Innovation Skills. หลักสูตร Essential Innovation Skill เหมาะกับทุกคนที่สนใจอยากพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม โดยเฉพาะผู้บริหา...
16 พฤศจิกายน 2562 , 15:45:00
209 View