Mind Mapping Workshop.

Visits: 2,732 view | Categories: Course | 16 พฤศจิกายน 2562 , 15:52:04

Mind Map เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเห็นความคิด คิดความเป็น นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ชื่อโทนี บูซานได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะครั้งแรก ทางรายการ User Your Head ของสถานีโทรทัศน์ บีบีซี และหนังสือชื่อเดียวกันโดยสำนักพิมพ์บีบีซี เมื่อปี 2517 คำว่า Mind Mapมีการ

 

Mind Map เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเห็นความคิด คิดความเป็น นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ชื่อโทนี บูซานได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะครั้งแรก ทางรายการ User Your Head ของสถานีโทรทัศน์ บีบีซี และหนังสือชื่อเดียวกันโดยสำนักพิมพ์บีบีซี เมื่อปี 2517 คำว่า Mind Mapมีการแปลเป็นไทยอยู่หลายคำ เช่น แผนที่ความคิด แผนผังมโนทัศน์ เป็นต้น

Mind Map เปรียบได้กับแผนที่เมืองใหญ่ๆ ศูนย์กลางหรือ “แก่นแกน” ของ Mind Map ก็เหมือนศูนย์กลางของเมือง มันคือหัวเรื่องหลักหรือประเด็นที่สำคัญที่สุด ถนนสายหลักต่างๆ ที่วิ่งออกจากจุดศูนย์กลาง ก็เปรียบเสมือนความคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่อง ถนนสายรองๆ ลงมา คือความคิดที่สำคัญรองๆ ลงมา ลดหลั่นต่อไปเรื่อยๆ รูปภาพสัญลักษณ์ต่างๆ แสดงถึงประเด็นความคิดที่น่าสนใจเป็นพิเศษ

Mind Map และแผนที่ถนนเหมือนกันในแง่ :

  • ทำให้คุณเห็นภาพรวมกว้างๆ ของหัวข้อใหญ่หรือขอบเขตของเรื่อง
  • ทำให้คุณวางแผนเส้นทางหรือตัดสินใจได้อย่างมีสติ เพราะคุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหน กำลังจะไปไหน หรือผ่านอะไรมาแล้วบ้าง
  • สามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากไว้ในที่เดียวกันได้
  • กระตุ้นให้เกิดการคิดแก้ไขปัญหา โดยเปิดโอกาสให้คุณมองเห็นวิธีใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์

หลักสูตร Mind Map Workshop (Public) แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้